Hem

Kustflottans Officersförening

 

KUSTFLOTTANS OFFICERS FÖRENING

RALS 2018 är klar på förbandsnivå

Facklig grundkurs i Karlskrona 6-7 februari

Förändringar som träder i kraft från och med 2019

Årets Rals-förhandlingar på förbandsnivå är avslutade i enighet. Utbetalning sker med januari eller februarilönen.

 

Kustflottans Officersförening inbjuder till

grundkurs i Karlskrona 6-7 februari.

 

Dag 1 kommer att bedrivas i våra lokaler i Karlskrona.

Morgonen dag 2 embarkerar vi Stena Line.

 

Vi är åter i Karlskrona fredag 8 februari 07.30.

Ärenden som kommer att behandlas blir bl. a. Löne-, Sjöarbetstids- Rörlighets- och Arbetsmiljöavtal m.m..

 

Anmälan senast 25 januari.

OBS Anmälningstiden är förlängd.

 

Inbjudan

 

Anmäl dig här

Vid årsskiftet blev det några förändringar i bl.a

 

- PA16

- Återbetalning av löneskuld

- Karensdag blir karensavdrag.

 

Mer information finns i Officersförbundets officersinfo nr 17 och nr 18.

 

Rörande karensavdraget så återkommer Officersförbundet med mer information.

Mer info finns på denna länk.

Kustflottans Officersförening

Box 527

371 23 Karlskrona.

Telefon: 070-982 87 11

E-post kfl_kansli@kustflottan.se