Hem

Kustflottans Officersförening

 

KUSTFLOTTANS OFFICERS FÖRENING

Dags för löneförhandling på förbandsnivå

Facklig grundkurs i Karlskrona 6-7 februari

Unga officerare överväger att sluta i försvaret

Årets Rals-förhandlingar på Försvarsmaktsnivå är nu avslutade. Officersförbundet har kommit överens med Försvarsmakten om hur mandatet skall fördelas inom myndigheten. Nu är det upp till respektive lokalförening att komma överens med arbetsgivaren om hur pengarna ska fördelas på individnivå..

 

Mer information

 

Kustflottans Officersförening inbjuder till

grundkurs i Karlskrona 6-7 februari.

 

Dag 1 kommer att bedrivas i våra lokaler i Karlskrona.

Morgonen dag 2 embarkerar vi Stena Line.

 

Vi är åter i Karlskrona fredag 8 februari 07.30.

Ärenden som kommer att behandlas blir bl. a. Löne-, Sjöarbetstids- Rörlighets- och Arbetsmiljöavtal m.m..

 

Anmälan senast 6 januari.

 

 

Inbjudan

 

Anmäl dig här

 

Länk till utbildningsunderlag - PDF

Länk till utbildningsunderlag - Åhörarkopior

 

 

Tre av fyra officerare som tjänstgjort mellan 3 och 9 år i Försvarsmakten har övervägt att sluta, bara det senaste året.

Dålig lön och bristande karriärmöjligheter anges som de viktigaste orsakerna till varför man vill lämna.

 

Detta visas i en rapport som i dag presenterades under ett seminarium på politikerveckan i Visby.

 

Kustflottans Officersförening

Box 527

371 23 Karlskrona.

Telefon: 070-982 87 11

E-post kfl_kansli@kustflottan.se